"Passend onderwijs betekent voor scholen een aanpassing in de schoolorganisatie. Voor ouders betekent het dat het onderwijs wordt aangepast aan de behoefte van het kind. Soms leidt dit verschil in interpretatie tot beperking van de ontwikkeling van de leerling. Wij kunnen ouders helpen het belang van hun kind te beschermen."

Directeur mr. Dan Brandenburg

Hoe wij u kunnen helpen

Onderwijsrecht is een specialisme. Met name de complexe regelgeving maakt dat ouders in toenemende mate een beroep doen op een onderwijsjurist teneinde passend onderwijs mogelijk te maken. Is het... Lees meer

Het liefst vermijden wij een gang naar de klachten- of geschillencommissie of rechter. U en uw kind zijn gebaat bij een passende en blijvende oplossing. De scholen zijn wettelijk verantwoordelijk... Lees meer

Als een gang naar de klachten-/geschillencommissie of rechter noodzakelijk is dan kunnen wij u terzijde staan. Als u van mening bent dat het onderwijs aan uw kind verbetering behoeft en u dat met... Lees meer